http://archiwum.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://archiwum.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_996/GJ_formaty_zycieczestochow_1000x70.png
20.08
PRESS GLASS sukces dzięki pracownikom
http://archiwum.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_535/press-glass-zawdziecza-sukces-swoim-pracownikom_1_1728700839175640.jpg

O tym, jak ważna jest wizja konsekwencja w dążeniu do celu opowiada Gerard Plaze, Kierownik ds. Promocji PRESS GLASS SA.

 

Patrycja Wojtasik: Co stoi za sukcesem firmy Press Glass?

Gerard Plaze: Źródłem sukcesu PRESS GLASS bezsprzecznie jest właściciel firmy, czyli pan Arkadiusz Muś, który kupując ją w 1991 roku, wykazał się ogromnym wyczuciem rynku. Widział duży potencjał w produkcji szyb zespolonych. Branża ta dopiero raczkowała w Polsce, na rynku europejskim była też stosunkowo młoda. Właściciel od początku miał wizję bycia najlepszym w swojej branży i chciał, aby PRESS GLASS stał się liderem. Najpierw w swoim regionie, następnie w Polsce i w Europie. Wizja i zakup były jednak dopiero początkiem.

O sukcesie w największej mierze zadecydowała konsekwencja poparta umiejętnością podejmowania właściwych decyzji dotyczących inwestycji, wyboru pracowników i kształtowania kontaktów handlowych. Nie bez znaczenia była też umiejętność budowania płaskiej struktury firmy o dużej szybkości decyzyjnej oraz delegowania zadań i konsekwentnego ich egzekwowania. Arkadiusz Muś zbudował zespół, który zrealizował jego wizję. I tak, jak właściciel PRESS GLASS zawsze podkreślał, że sukces zawdzięcza swoim pracownikom, tak pracownicy zawdzięczają jemu to, że mogli stać się częścią tego sukcesu.

PW: Czy jakieś osiągnięcia uznawane są za szczególne?

GP: Największym osiągnięciem jest dzisiejszy kształt firmy, który pozwala na to, że możemy nazwać się liderem w Europie. Nie dążymy do uzyskiwania wyróżnień i nagród, ponieważ najważniejsze są fakty i to one mówią najwięcej naszej branży i naszym odbiorcom.

PW: Jakie są plany rozwojowe na najbliższych kilka lat?

GP: Plany rozwojowe związane są oczywiście z pozyskiwaniem nowych rynków sprzedaży oraz zwiększaniem udziału na rynkach na których jesteśmy już obecni. Konsekwencją tego są oczywiście plany rozwoju pojedynczych zakładów. Z pewnością mamy takie możliwości w Radomsku, gdzie znajduje się nasz najnowocześniejszy i największy zakład.

PW: Co wobec tego, z perspektywy lat, można powiedzieć o budowie zakładu w Radomsku? Czy było to słuszne rozwiązanie?

GP: Tak, decyzja dotycząca budowy zakładu w Radomsku była trafna i słuszna. Lokalizacja samej podstrefy ekonomicznej i możliwości inwestycyjne na jej terenie oraz sprawność działania jej władz pomagają nam w rozwoju naszego potencjału produkcyjnego. PRESS GLASS jest firmą prywatną, działającą w otoczeniu biznesowym i we wszystkich decyzjach dotyczących inwestycji kierujemy się zapewnieniem firmie jak największych możliwości rozwojowych. Takie możliwości dała nam inwestycja w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

PW: Czy jakieś rozwiązania technologiczne zostały wprowadzone ostatnio oraz czy i jak będzie postępować modernizacja firmy?

GP: Od początku PRESS GLASS stawiał na najnowocześniejsze rozwiązania i inwestował w nowe technologie produkcyjne. Byliśmy i jesteśmy z tego znani. W ciągu ostatnich kilku lat wprowadziliśmy cały szereg najnowszych technologii w zakresie obróbki szkła. Rozpoczęliśmy własną produkcję szyb warstwowych, szyb z kolorowymi nadrukami, szyb hartowanych w przełomowej technologii, pozwalającej uniknąć, dobrze znanego w branży, problemu "roller waves". Ponadto posiadamy piece do przeprowadzania testów termicznych HST itd. Są to wysoko wyspecjalizowane technologie nieznane zapewne przeciętnej osobie nawet z nazwy. Dzięki tym wszystkim inwestycjom zwiększamy konsekwentnie asortyment oferowanych przez nas produktów i usług. Możemy obecnie zaoferować właściwie każdy rodzaj szyby dostępny na rynku w naszej branży.

PW: A w jaki sposób firma dba o swoich pracowników? (świadczenia socjalne, pożyczki, urlopy, odzież ochronna)?

GP: Firma terminowo wywiązuje się ze spełniania świadczeń zapewnionych przez obowiązujące prawo oraz umowy podpisane z pracownikami. Ponadto, otrzymują oni świadczenia dodatkowe, na przykład w postaci bonów zakupowych. Dostępny jest także fundusz pożyczkowy. Nie należy zapominać, że jesteśmy firmą prywatną, więc to, co otrzymujemy, uzależnione jest od tego, co sami wypracujemy. Dbając o bezpieczeństwo w pracy, pracownikom produkcyjnym zapewniona jest odzież ochronna w postaci obuwia, rękawic, okularów, kasków czy też zatyczek chroniących słuch. Hale produkcyjne i pomieszczenia socjalne są czyste doświetlone i przestronne.

PW: Czy przewiduje się utworzenie nowych miejsc pracy?

GP: Utworzenie nowych miejsc pracy będzie konsekwencją naszego rozwoju. Trudno tu przedstawić jakiekolwiek deklaracje, ale jeśli firma będzie się dalej pomyślnie rozwijać, z pewnością w naszych zakładach będzie zwiększało się zatrudnienie. Proszę, życzyć nam i wszystkim polskim firmom sukcesu, nie tylko na rynku polskim ale i na rynkach zagranicznych. Od tego zależy bowiem kondycja finansowa naszego państwa i każdego z nas. Wiele o tym co można zrobić dla rozwoju kraju i jakie działania wpływają na to, że stajemy się zamożniejsi, można przeczytać w opracowaniach publikowanych przez Fundację Obywatelskiego Rozwoju (www.for.org.pl), którą wspieramy.

Patrycja Wojtasik
facebook
pogoda